Gå til hovedindhold

Forskning

Her finder du Museum Horsens' publikationslister for fagfællebedømte artikler, populærvidenskabelige artikler og bøger.

 • Læs op

Indhold

  Horsens Historier

  Museum Horsens udgiver bogserien Horsens Historier. På Museum Horsens giver vi liv til Horsens lange, spændende og vedkommende historie. Horsens Historier handler grundlæggende om at rejse: Tilbage i tiden. Ud i verden. Igennem historien. Og som mennesker gennem livet. Horsens Historier udkommer derfor som en rejsehåndbog, så du som læser kan tage historien med ud i kulturlandsskabet, hvor historien fandt sted.

  • Du kan købe "Horsens Historier" i museumsbutikken på Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens. Pris: 100 kroner pr. stk. 

  Tings Tale

  Museum Horsens er medlem af redaktionen af det fagfællebedømte tidsskrift "Tings Tale".

  • Udgivelserne er til salg i museumsbutikken på Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens.
   Pris: 180 kroner pr. stk. 


  Nedenfor kan du se en oversigt over artikler udgivet af Museum Horsens:

  2023

  • Borup, Per (2023): Billedstenen. Tings Tale 05. (Peer-reviewed)
  • Borup, Per og Lone Seeberg (2023): På bunden af Gedved Sø. Horsens Historier 2, 2023.
  • Briese, Christoph (2023): En usædvanlig fladmarksgrav midt på en jernaldergårdsplads. Horsens Historier 2, 2023.
  • Mogensen, Annamaya og Esben Klinker Hansen (2023): Bygholm Voldsted og historiepionererne. Horsens Historier 2, 2023.
  • Olesen, Signe Helles og Rasmus Brethvad (2023): Tidlige enkeltgrave i Lund. Horsens Historier 2, 2023.
  • Pagh, Lars (2023): Ista campana pertinet ecclesie thyrsted. Horsens Historier 2, 2023.
  • Seeberg, Lone et al. (2023): Ancient Yersinia pestis genomes lack the virulence-associated YpfΦ prophage present in Modern pandemic strains. Proceedings of the Royal Society B. (Peer-reviewed)


  2021

  • Andersen, Janne Bøje (2021): Hvorfor hedder Horsens Horsens? Horsens Historier 1, 2021.
  • Briese, Christoph (2021): Jernalderlandsbyen ved Vær – med tre ikke forudsigelige huse. Horsens Historier 1, 2021.
  • Callesen, Frederik (2021): Søndergade bag facaden. Horsens Historier 1, 2021.
  • Nielsen, Martin Krog (2021): Atypiske grave fra yngre jernalder. Døden i centrum. Jysk Arkæologisk Selskab. (Peer-reviewed)
  • Nielsen, Martin Krog (2021): Lærkenfeldt. Døden i centrum. Jysk Arkæologisk Selskab. (Peer-reviewed)
  • Pagh, Lars (2021): Enner-skatten. Historien om en sølvskat fra vikingetiden. Horsens Historier 1, 2021.
  • Pagh, Lars (2021): Stålproduktion i Danmark i middelalderen. Smedens Rum 2 og 3. Jysk Arkæologisk Selskab. (Peer-reviewed)
  • Raun, Karl Hjalte Maack (2021): Fiskekultur langs Gudenåen. Horsens Historier 1, 2021.


  2020

  • Borup, Per, Martin Krog Nielsen, Lars Pagh og Frederik Callesen (2020): Arkæologien i Horsens Kommune. Trap Danmark 6. udgave bd. 13: Horsens, Odder, Samsø, Hedensted.
  • Borup, Per et al. (2020): Palaeolithic bone and antler artefacts from Lateglacial and Early Holocene Denmark: technology and dating. Quartär Vol. 67/2020. (Peer-reviewed)
  • Callesen, Frederik et al. (2020): Byggeskik på landet i Horsens Kommune. Trap Danmark 6. udgave bd. 13: Horsens, Odder, Samsø, Hedensted.
  • Callesen, Frederik et al. (2020): Copper exposure in medieval and post-medieval Denmark and northern Germany: Its relationship to residence location and social position. Heritage Science 8.
  • Callesen, Frederik (2020): Kontinuitet og forandring - status for 25 års byarkæologi i Horsens. KUML 2020. (Peer-reviewed)
  • Nielsen, Martin Krog et al. (2020): Investigating lake sediments and peat deposits with geophysical methods - a case study from a kettle hole at the Late Palaeolithic site of Tyrsted, Denmark. Quaternary International Vol. 558. (Peer-reviewed)
  • Pagh, Lars (2020): Sølvskatten fra Tamdrup. Tings Tale 02. (Peer-reviewed)
  • Raun, Karl Hjalte Maack (2020): Refleksioner omkring det arkæologiske - perspektiver omkring digitale data. Arkæologisk Forum.


  2019

  • Borup, Per (2019): Anvendelsen af den treskibede konstruktion før 1500 f. Kr. i Danmark. Gefjon, Aarhus Universitetsforlag. (Peer-reviewed)
  • Borup, Per (2019): Neolitiske huse i Horsens Museums ansvarsområde. Houses for the Living. Two-aisled houses from the Neolithic and Early Bronze Age in Denmark. Nordiske Fortidsminder vol. 31.
  • Borup, Per (2019): Østbirk - a strategic settlement at the end of the Neolithic. Journal of Neolithic Archaeology. (Peer-reviewed)
  • Pagh, Lars (2019): Hatting eller Wordingh. Bygning og bolig, gård og toft, Jysk Arkæologisk Selskab. (Peer-reviewed).


  2018

  • Borup, Per et al. (2018): From oysters to cockles at Hjarnø Sund: Environmental and subsistence changes at a Danish Mesolithic site. Radiocarbon. (Peer-reviewed)
  • Borup, Per et al. (2018): Hjarnø Sund – all year, all inclusive. A submerged Late Mesolithic coastal site with organic remains. Danish Journal og Archaeology. (Peer-reviewed) 
  • Callesen, Frederik (2018): Havegårde. Lange linjer i landskabet. Hulbælter fra jernalderen. Jysk Arkæologisk Selskab. (Peer-reviewed)
  • Klemensen, Maria Foged og Per Borup (2018): Kildeparken. Lange linjer i landskabet. Hulbælter fra jernalderen. Jysk Arkæologisk Selskab. (Peer-reviewed)
  • Nielsen, Martin Krog og Per Borup et al. (2018): Tyrsted – a late palaeolithic Christmas gift. ZBSA årsberetning.
  • Pagh, Lars (2018): Provstlund. Lange linjer I landskabet. Hulbælter fra jernalderen. Jysk Arkæologisk Selskab. (Peer-reviewed)


  2017

  • Nielsen, Martin Krog og Per Borup (2017): Tyrsted – et kig til senistiden. Skalk.
  • Borup, Per et al. (2017): Hjarnø Sund: An eroding mesolithic site and the tale of two paddles. Under the sea: Archaeology and Palaeolandscapes of the Continental Shelf. Coastal Research Library 20. (Peer-reviewed)


  2016

  • Kristensen, Hans Krongaard (2016): Franciskanerklostret i Horsens. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter og Horsens Museum. (Peer-reviewed).
  • Nielsen, Martin Krog (2016): Kobberøksen fra Egebjerg Bakke. Skalk.
  • Nielsen, Martin Krog og Anne-Katrine Kjerulff (2016): Nyt fund af et importeret romersk bronzefad – udgravning, fortolkning og en ny stabiliseringsmetode. MoK Meddelelser om konservering. (Peer-reviewed)
  • Seeberg, Lone et al. (2016): Levende kulturSPOR – formidling i landskabet. Danske Museer. (Peer-reviewed)
  • Pagh, Lars (2016): Tamdrup: Kongsgård og mindekirke i nyt lys. KUML 2016. (Peer-reviewed)
  • Pagh, Lars (2016): Klokkestøberi ved Hedensted kirke. Hedensted kirke. Undersøgelser og restaurering. Nordiske Fortidsminder. (Peer-reviewed)


  2015

  • Borup, Per (2015): Ålegræssets betydning for de submarine bopladser. Horsens – Ren Fjord nr. 16.1.


  2014

  • Kristensen, Anne Mette (2014): Øksefjorden. Skalk.


  2008

  2023

  • Christensen, Anne Katrine Nagel (2023): Herman Bang i Horsens 1863-1872. Horsens Historier 2, 2023. 
  • Nielsen, Louise Højsgaard (2023): Løven og dobbeltørnen. Horsens Historier 2, 2023. 
  • Pedersen, Merete Bøge og Lone Seeberg, red. (2023): Horsens Historier 2. Museum Horsens.
  • Pedersen, Merete Bøge (2023): Hvem var Vitus Bering? Horsens Historier 2, 2023. 
  • Pedersen, Sandra Lynge (2023): Byens beskyttelsesrum. Horsens Historier 2, 2023. 
  • Poulsen, Lea Herbers (2023): Modstandsfolkenes flugt i 1944. Horsens Historier 2, 2023. 


  2022

  • Kristensen, Sofie K. D., Lykke Jensen og Trine Skuldbøl Vogelius (2022): Dansk Kvindesamfund i Horsens. Horsens Kredsens historie gennem 130 år. Byarkivet i Horsens.
  • Pedersen, Merete Bøge og Louise Højsgaard Nielsen (2022): Så må man låne. Når samlingen ikke er tilstrækkelig rock ’n’ roll. Danske Museer, årg. 35, sommer 2022.


  2021

  • Christensen, Anne Katrine Nagel (2021): Klokkestreng broderet i Horsens Statsfængsel. Haandarbejdets Fremme, 26. årgang, nr. 1, marts 2021.
  • Christensen, Anne Katrine Nagel (2021): Familielivet på Statsfængslet i Horsens. Horsens Historier 1, 2021.
  • Christensen, Anne Katrine Nagel og Michael Højlund Rasmussen (2021): Hvis vægge kunne tale. Tings Tale nr. 3, 2021. (Peer-reviewed)
  • Jensen, Lykke (2021): Horsens i en rationeringstid. Horsens Historier 1, 2021.
  • Madsen, Orla (2021): Striden om Vitus Bering. Horsens Historier 1, 2021. 
  • Pedersen, Merete Bøge, red. (2021): Horsens i årtier – 1980’erne. Turbine.
  • Pedersen, Merete Bøge og Lone Seeberg, red. (2021): Horsens Historier 1. Museum Horsens.
  • Pedersen, Sandra Lynge (2021): De russiske forbindelser. Horsens Historier 1, 2021.  
  • Poulsen, Lea Herbers (2021): Vaneforbryder og flugtkonge. Årsskrift Fængselshistorisk Selskab, 2021.
  • Poulsen, Lea Herbers (2021): Verdens vildeste flugt. Horsens Museum.
  • Sørensen, Christina Louise (2021): Fattigdom og privat velgørenhed i Horsens i 1800-tallet. Horsens Historier 1, 2021. 


  2020

  • Bjørneboe, Lars (2020): En Byvandring gennem Horsens. Horsens Museum. 
  • Christensen, Anne Katrine Nagel (2020): Fangedragter i Horsens. Årsskrift Fængselshistorisk Selskab, 2020.
  • Pedersen, Merete Bøge, red. (2020): Horsens i årtier – 1970’erne. Turbine. 
  • Pedersen, Sandra Lynge (2020): Det russiske hof i Horsens. Odd Fellow Bladet, 127. årgang, nr. 2, februar 2021. 


  2019

  • Pedersen, Merete Bøge og Anette Aaling, Sandra Pedersen & Marie Bitsch Christiansen (2019): Et maleri under Lup. Tings Tale nr. 1, 2019. (Peer-reviewed)
  • Pedersen, Merete Bøge, red. (2019): Horsens i årtier – 1960’erne. Turbine.
  • Poulsen, Lea Herbers og Matilde Jansen (2019): Fængslet i Horsens – 153 års historie. Horsens Museum.


  2018

  • Pedersen, Merete Bøge, red. (2018): Horsens i årtier – 1950’erne. Turbine.


  2017

  • Jensen, Lykke. (2017): Prostitution i 1800-tallets Horsens. Lokal Historie fra Sydøstjylland.


  2013

  • Hoff, Annette (2013): Boller Slot i 650 år – en godshistorie om mennesker, magt og muld ved Horsens fjord. Wormianum og Landbohistorisk Selskab. (Peer-reviewed)

  2023

  • Hagedorn-Olsen, Claus (2023): En rejse gennem Emil Westman Hertz værker i Horsens Kunstmuseums samling. Last Light - Nick Theobald & Emil Westman Hertz. Horsens Kunstmuseum Forlag.
  • Hagedorn-Olsen, Claus (2023): Horsens og Vitus Bering monumenter. Horsens Historier 2, 2023.
  • Handler, Sophia (2023): Lower Lifeforms. Horsens Kunstmuseum Forlag.
  • Kuang, Emilie Hartmann (2023): Billedkunstnerens Keramik. Billedkunstnernes Keramik. Horsens Kunstmuseum Forlag.
  • Møller, Julie Horne (2023): Tarotlæsning, intuition og verdens religioner. Last Light - Nick Theobald & Emil Westman Hertz. Horsens Kunstmuseum Forlag.
  • Samtale mellem Nick Theobald & Julie Horne Møller (2023) i publikationen Last Light – Nick Theobald & Emil Westman Hertz. Horsens Kunstmuseum Forlag.


  2022

  • Møller, Julie Horne (2022): Time to move. Frederik Næblerød. Horsens Kunstmuseum Forlag.


  2021

  • Hagedorn-Olsen, Claus (2021): Avangardekunst i 1940érnes Horsens. Horsens Historier 1, 2021.
  • Møller, Julie Horne (2021): My paper world PhoebeNewYork. PhoebeNewYork. Horsens Kunstmuseum Forlag.
  • Stjernholm, Nanna (2021): Emil Westman Hertz i Horsens Kunstmuseums samling. Horsens Kunstmuseums Forlag. (Peer-reviewed)


  2020

  • Hagedorn-Olsen, Claus (2020): Lars Nørgård: Jeg vil kaldes klassicist. Lars Nørgård: maleri og skulptur. Horsens Kunstmuseums Forlag.
  • Hansen, Kamma Overgaard (2020): Tidstypisk kunst uden tid. Passepartout 39. (Peer-reviewed)
  • Jepsen, Sofie Skau & Møller, Julie Horne (2020): Christian Lemmerz & Norbert Tadeusz. Christian Lemmerz & Norbert Tadeusz. Horsens Kunstmuseum Forlag.


  2019

  • Grand, Karina Lykke et al. (2019): Landskab, folk, flag og grænser: da Danmark blev Danmark i 1800-tallets kunst. Herfra hvor vi står: 7 udstillinger om national identitet. (Peer-reviewed)
  • Hansen, Kamma Overgaard (2019): Erik A Frandsen i Horsens Kunstmuseums samling. Horsens Kunstmuseums Forlag. (Peer-reviewed)
  • Hansen, Kamma Overgaard (2019): Ib Braase. Atelier mellem grænser. Horsens Kunstmuseums Forlag.
  • Kristensen, Jens Tang (2019): Med danske forbehold: Om nationalisme og national identitet. Herfra hvor vi står: 7 udstillinger om national identitet. (Peer-reviewed)
  • Møller, Julie Horne (2019): Lilibeth Cuenca Rasmussen - Herfra hvor vi står. Horsens Kunstmuseums Forlag. (Peer-reviewed)
  • Samtale mellem Morten Buch og Magnus Clausen (2019): Jeg er nødt til at have tingene for at kunne forandre tingene. Picnic. Horsens Kunstmuseum Forlag og Kastrupgårdsamlingen.


  2018

  • Noermark, Henriette (2018): The notion of the crowd. Afterbeat. Horsens Kunstmuseum Forlag.