Gå til hovedindhold

Hvad kan du finde på Byarkivet?

Byarkivet har fået mange ting foræret i tidens løb. Vi har blandt andet foto, aviser, skattebøger, byrådsforhandlinger, kirkebøger, skøde- og panteprotokoller og meget mere.

 • Læs op

Indhold

  Når tingene kommer til Byarkivet er de ofte blot pakket løseligt sammen i papkasser.

  På arkivet bliver tingene pakket ud, rengjort, systematiseret, registreret, forsynet med numre og ordningsord, pakket i syrefri kasser eller konvolutter og stillet på plads.

  En oversigt over de største eller vigtigste af disse kan ses herunder:

  Byarkivet er i besiddelse af cirka 200.000 fotos fra Horsens og omegn. De registrerede billeder kan ses på arkivdk.

  Da originalbillederne må beskyttes så meget som muligt, ligger de i syrefri kuverter på arkivets magasin, hvorfra de kan hentes til scanning eller anden reproduktion.

  Desuden har arkivet negativer fra et par af byens fotografer samt hele Horsens Folkeblads billedarkiv fra cirka 1962 – 1993 (plus enkelte fra 1940erne og 1950erne).

  Det ældste fotografi i Byarkivets samling er ovenstående fotografi fra Torvet i Horsens. Det er fra cirka 1860.

  Følgende lavsarkiver er tilgængelige i kopi på Byarkivet:

  • Bødkermestreforeningen 1855-1962.
  • Hattemagernes lavsprotokol 1686-1856
  • Handskemagersvendenes laugsprotokol 1760-1855
  • Skomagersvendenes laugsprotokol 1827-1850
  • Snedkersvendenes laugsbog 1744-1821
  • Snedkerlavets protokol 1750-1917
  • Snedkerlavets Kvitteringsbog 1763-1792
  • Snedkerlaugets lærlingekontrakt 1608-1779
  • Snedkernes Laugsbog 1603-1745
  • Skrædernes Lavsprotokol 1684-1836


  I original har Byarkivet

  • Remmesnidernes og Sadelmagernes Contract Bog begyndes udi Aar 1686
  • Forhandlingsprotokol for Sadelmager og Tapetsererforeningen i Horsens 1887.

  Liste over de ældste bilnumre tilhørende biler, hjemmehørende i Horsens og omegn:

  • 800 Fabrikant Emil Møller, Sølyst, Horsens 
  • 801 Læge P. Lauritzen, Søndergade 10, Horsens 
  • 802 Købmand Chr. Rasmussen, Torvet 22, Horsens 
  • 803 Bygningsinspektør Hj. Knudsen, Akacievej 2, Horsens 
  • 804 Købmand Carl E. Jerichau, Smedegade 1, Horsens 
  • 805 Bilejer Arne V. Jacobsen, Søndergade 24, Horsens. 
  • 806 Købmand Chr. Lauritzen, Smedegade 71, Horsens 
  • 807 Købmand E. Danjelsen, Søndergade 24, Horsens 
  • 810 Arkitekt Chr. Fussing, Havnealle 1, Horsens 
  • 814 Melhdl J. C. Møllgaard, Smedegade 91, Horsens. 
  • 815 A/S Horsens Trælasthandel, Aaboulevard 16, Horsens. 
  • 816 Malerm. Ludv. B. Andersen, Borgergade 3, Horsens. 
  • 818 Fabrikant M. A. Petersen, Sønderbrogade 14, Horsens. 
  • 819 Købmand M. J. Mouritsen, Søndergade 42, Horsens. 
  • 820 A/S Korn & Foderstofkompagniet, Levysg, Horsens 
  • 821 H. & J. Bordorff, Allegade 8, Horsens. 
  • 822 Guldsmed N. C. Rasmussen, Graven, Horsens 
  • 823 Hotelejer R. Petersen, Hestedamsgade 12, Horsens 
  • 824 Læge Olaf Møller, Søndergade 20, Horsens. 
  • 825 Gross. I. H. Grabow, Jessensgade 5, Horsens. 
  • 826 Smedemester P. Poulsen, Allegade 42, Horsens. 
  • 827 Arkitekt Viggo Norn, Allegade 45, Horsens. 
  • 830 Rosenberg og Søn, Nørrebrogade 1, Horsens. 
  • 831 Handelstrykkeriet, Søndergade 45, Horsens. 
  • 834 Slagtermester Jens Andersen, Havnen 3, Horsens. 
  • 835 Konsulent M.C. Jørgensen, Østergade 63, Horsens. 
  • 836 Købmand Andreas Hansen, Jessensgade 9, Horsens. 
  • 837 Slagtermester M. Iversen, Slotsgade 5, Horsens. 
  • 838 Petersen og Sørensen, Smedegade 47, Horsens. 
  • 839 Gross I. Chr. Mikkelsen, Aaboulevard 12, Horsens. 
  • 840 Tømrermester Simon Jensen, Amaliegade 8, Horsens. 
  • 842 Købmand V. G. Brøchner, Søndergade 37, Horsens. 
  • 844 Viktualiehl. N. Chr. Nielsen, Hestedamsg. 14, Horsens. 
  • 845 Købmand Chr. Lauritzen, Smedgade 71, Horsens. 
  • 848 Fabrikant Hede Nielsen, Levysgade, Horsens. 
  • 850 Paasch & Larsen, Petersen A/S, Horsens. 
  • 851 Cykelhdl. A. P. Andersen, Hestedamsg. 26, Horsens. 
  • 852 Fabrikant M. Rasmussen, Madevej 3, Horsens. 
  • 854 Margrineforhdl. J. E. S. Jensen, Vesterg. 27, Horsens. 
  • 857 Hotelejer J. H. Schytt, Slotsgade 35, Horsens. 
  • 859 Fabrikant Hede Nielsen, Levysgade, Horsens. 
  • 860 Bagerm. N. E. Jørgensen, Hospitalsgade 19, Horsens. 
  • 861 Cykelhdl. N. Chr. Petersen, Allegade 21, Horsens. 
  • 864 Vognmand Ejler Petersen, Borgergade 16, Horsens. 
  • 865 Crome og Goldschmits Fabriker, Fabriksvej, Horsens. 
  • 866 Vognmand Ejler Petrsen, Borgergade 16, Horsens. 
  • 868 Gross, Marryat Johansen, Søndergade 44, Horsens. 
  • 872 Købmand E. Danjelsen, Søndergade 24, Horsens. 
  • 873 Meldgaard og Jacobsen, Maskinhdl, Svanesg. Horsens. 
  • 874 A/S Frølund og Wittrup, Smedgade 27, Horsens. 
  • 875 Postkontrahent S. Jørgensen, Levysgade 17, Horsens. 
  • 876 Mekaniker O. H. Jacobsen, Amaliegade 11, Horsens. 
  • 878 Købmand A. J. Lage, Aaboulevard74, Horsens. 
  • 879 Modehandlerinde Sofie Jacobsen, Graven 5, Horsens. 
  • 882 Bagermester H. Jepsen, Slotsgade 32, Horsens. 
  • 883 Automobilforhdl. M. Winther, Slotsgade 32, Horsens.

  Byarkivet besidder en samling på næsten 1200 numre med påklædningsdukker. Nogle sidder på hele ark, andre er udklippede, nogle er trykte og andre er hjemmelavede.

  Byarkivet har indsamlet påklædningsdukker siden 1987 og forøger stadig samlingen.

  Hovedparten af påklædningsdukkerne stammer fra 1950erne og 1960erne, de to årtier, hvor legen med disse dukker var allermest udbredt og populær.

  Den ældst, kendte påklædningsdukke fra Horsens stammer fra 1870 og blev tegnet af den 10-årige Dagmar Horn. Den befinder sig nu på Nationalmuseet.

  Samlingen på Byarkivet indeholder påklædningsdukker tegnet af Christel for Foska-fabrikken, der leverede morgenmads-havregryn til en stor del af danske drenge og piger.

  I årene 1957-58 startedes ligefrem en Foskanerklub, hvor virksomheden kommunikerede med sine medlemmer på bagsiden af havregrynspakkerne.

  Også tegnerne Dorthe, Illa Wickelhorn, Ellis Hansen Møller, Gerda Vinding, Eilif Christensen og mange andre er rigt repræsenteret ligesom Globusserien og Store Marie, Lille Marie og Sorte Marie og mange andre.

  Samlealbum var meget populære mellem 1920 og 1950erne. Fra begyndelsen var albummet tomt, men det blev efterhånden fyldt med billeder af det tema, som samlealbummet drejede sig om. Det kunne være eventyrfigurer, bygninger, dyr, flyvemaskiner, flag osv. osv.

  De fleste albums blev udgivet af firmaer, der fremstillede kaffeerstatning (f.eks. Richs og Danmarks) og billederne var indlagt i pakkerne med erstatningskaffe.

  I Byarkivets samlinger befinder der sig en række albums blandt andet et om flyvemaskinens udvikling og et med en flagserie, skabt af kaffeerstatningsfirmaet Danmarks.