Gå til hovedindhold

Metaldetektor og danefæ

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du gør fund.

 • Læs op

Indhold

  Danefæ er et gammelt dansk ord for herreløst gods. Det nævnes første gang i Christian den Femtes Danske Lov fra 1683. Men allerede Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241 siger, at herreløst gods tilhører kongen, og i mere end 750 år har det i Danmark været lov, at nedgravede skatte og andre fund af guld og sølv tilhører staten. 

  Fund af guld eller sølv er - næsten - altid danefæ, men genstande af mindre værdifuldt materiale kan alt efter type eller fundforhold være så betydningsfulde, at de også er danefæ.


  Hvad gør du, hvis du gør et fund?

  Gør du et fund, så besøg Nationalmuseets hjemmeside, hvor danefæ-kataloget vil guide dig gennem, hvad der er danefæ, og hvad der ikke er. 

  Har du fundet noget, der kan være danefæ, er det vigtigt, at du omhyggeligt registrerer fundsted og koordinater. Kontakt derefter Museum Horsens, hvis du har gjort et fund, der kan være danefæ. Er der tale om større fund som eksempelvis et skattefund, skal museet altid tilkaldes.

  Det er også vigtigt, at du ikke selv renser fundet, da det kan beskadige overfladen eller ødelægge rester af eksempelvis tekstil.

  På museet vil du blive spurgt om, hvor og hvordan genstanden er fundet. Genstande, der vurderes at være danefæ, indsendes til Nationalmuseet, der foretager den endelige afgørelse og også beslutter størrelsen på danefægodtgørelsen. 

  Anvender du metaldetektor, gælder de samme regler om danefæ.

   

  Til dig, der går med metaldetektor

  På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside findes en kort vejledning i, hvordan du skal og bør forholde dig som detektorfører.  

  Museum Horsens anbefaler at bruge DIME (Digitale Metaldetektorfund). DIME er en brugerdrevet platform til registrering af metaldetektorfund. På Museum Horsens arbejder vi med DIME i sagsbehandlingen. Museet kan trække oplysninger om genstande direkte fra DIME, når finderen melder fundet klar til aflevering. Det er gratis at oprette sig som bruger på DIME. DIME kan bruges på alle smartphones og kan med fordel bruges til registrering i marken. Du finder DIME her

  Museum Horsens har tilknyttet et stort antal amatørarkæologer, der med metaldetektor finder genstande i mulden i hele Horsens Kommune. Vi kalder gruppen af detektorfolk for Detektorgruppen Hestenæs, og den er også at finde på Facebook under samme navn. 

  For at skabe samhørighed mellem museum og detektorfolk afholder Museum Horsens møder i den arkæologiske afdeling. Det sker i form af fyraftensmøder kl. 15.30-17. Møderne annonceres i Facebook-gruppen. Alle detektorfolk er velkomne til en kop kaffe og en snak om metaldetektorfund, mulighed for at fremvise fund, få svar på spørgsmål om fund, aflevere fund efter forudgående aftale samt netværke med andre detektorfolk. På museet vil vi gerne vejlede i brugen af DIME, hvilket også vil ske på de kvartårlige møder. 

  Henvendelse vedrørende gruppen, brug af metaldetektor eller spørgsmål vedrørende danefæ kan ske til museumsinspektør Lars Pagh på tlf. 30 56 41 62 eller e-mail: muslp@horsens.dk.