Gå til hovedindhold

Metaldetektor og danefæ

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du gør et fund.

 • Læs op

Indhold

  Danefæ er et gammelt dansk ord for herreløst gods. Det nævnes første gang i Christian den Femtes Danske Lov fra 1683. Men allerede Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241 siger, at herreløst gods tilhører kongen, og i mere end 750 år har det i Danmark været lov, at nedgravede skatte og andre fund af guld og sølv tilhører staten.

  Genstande af guld er altid danefæ. Genstande af sølv fra før reformationen 1536 er næsten altid danefæ og er også ofte danefæ efter 1536. Genstande af mindre værdifuldt materiale, typisk bronze eller andre kobberlegeringer, kan være så betydningsfulde, at de også er danefæ.


  Kontaktperson på Museum Horsens vedr. arkæologiske fund og danefæ:

  Museumsinspektør Lars Pagh, tlf. 30 56 41 62, e-mail: muslp@horsens.dk  Hvad gør du, hvis du gør et fund?

  Hvis du i Horsens Kommune finder en genstand, der kan være danefæ, kontaktes Lars Pagh, Museum Horsens med henblik på aftale om aflevering.

  Det samme gælder ved fund af genstande, der ikke er danefæ, men som alligevel har stor kulturhistorisk værdi. Genstande der ikke kan erklæres for danefæ, kan meget vel have stor interesse og betydning for Museum Horsens’ arbejde med at bevare, belyse og formidle den lokale kulturhistorie. Det er typisk genstande fra oldtid og middelalder men kan også gælde nyere tids genstande.

  Nationalmuseets hjemmeside findes en oversigt, der kan guide dig gennem, hvad der er danefæ, og hvad der ikke er. Du bør altid kontakte museet, hvis du er i tvivl. Ved skattefund kontaktes museet hurtigst muligt.

  Ved at kontakte Lars Pagh, får du en umiddelbar vurdering af fundet. Du kan med det samme få at vide, om det skal afleveres eller om det kan beholdes.

  Har du fundet noget, der kan være danefæ, er det vigtigt, at du omhyggeligt registrerer fundsted og gps-koordinater. Det er også vigtigt, at du ikke selv renser fundet, da det kan beskadige overfladen eller ødelægge rester af eksempelvis tekstil.

  Museum Horsens indsender genstande, der vurderes at være danefæ, til Nationalmuseet, der foretager den endelige afgørelse og bestemmer størrelsen på danefægodtgørelsen.

  Anvender du metaldetektor, gælder de samme regler om danefæ.

  English: It is important that you contact Museum Horsens if you find potential treasure trove (in Danish: Danefæ). Read more about treasure trove at the website of The National Museum.

  Til dig, der går med metaldetektor

  Som beskrevet ovenfor kontaktes Lars Pagh, Museum Horsens ved fund af danefæ eller andre genstande af kulturhistorisk værdi.

  Hvis du er ny metaldetektorbruger, bør du også kontakte Lars Pagh med henblik på information om Museum Horsens’ retningslinjer for registrering, håndtering og aflevering af genstande.

  Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside findes en kort vejledning i, hvordan du i øvrigt skal og bør forholde dig som detektorfører. 

  Museum Horsens anbefaler at bruge DIME (Digitale Metaldetektorfund). DIME er en brugerdrevet platform til registrering af metaldetektorfund. På Museum Horsens arbejder vi med DIME i sagsbehandlingen. Museet kan trække oplysninger om genstande direkte fra DIME, når finderen melder fundet klar til aflevering. Det er gratis at oprette sig som bruger på DIME. DIME kan bruges på alle smartphones og kan med fordel bruges til registrering i marken. Du finder DIME her.

  Museum Horsens har tilknyttet et stort antal metaldetektorbrugere. For at skabe samhørighed mellem museum og detektorfolk afholder Museum Horsens møder i den arkæologiske afdeling. Det sker i form af fyraftensmøder på en hverdag kl. 15.30-17. Møderne annonceres i Facebook-gruppen Detektorgruppen Hestenæs. Alle detektorfolk er velkomne til en kop kaffe og en snak om metaldetektorfund, mulighed for at fremvise fund, få svar på spørgsmål om fund, aflevere fund efter forudgående aftale samt netværke med andre detektorfolk. På museet vil vi gerne vejlede i brugen af DIME, hvilket også vil ske på disse møder.