Skip Navigation

Nyt voldgravsfund i Horsens Midtby 

I forbindelse med etableringen af et p-hus i Horsens Midtby, har Museets arkæologer fundet tydelige spor efter hvad engang var byens ydre voldgrav.

Når middelalderarkæologer fra museets arkæologiske afdeling opererer i midtbyen, er det ofte i forbindelse med overvågning af anlægsarbejde. Her i efteråret har der dog været mulighed for en arkæologisk forundersøgelse af et 1100 m2 stort areal i udkanten af Horsens’ middelalderlige bykerne, hvor der skal opføres et p-hus. 

 

Forundersøgelsen viste velbevarede spor af, hvad der tolkes som byens ydre voldgrav, hvorfor en regulær udgravning af et ca. 300 m2 stort areal blev iværksat i starten af november 2020. Arealet ligger på en sydvendt skråning på nordsiden af Rædersgade, lidt nordvest for den kendte, middelalderlige voldgrav og byport i Nørregade. Horsens var fra 1300-tallet og frem til 1581 afgrænset af en voldgrav mod vest, nord og øst. Mod syd var byen afgrænset af åen. Ud over denne primære voldgrav er der tidligere fundet spor af en ydre voldgrav mod nord og vest, som den aktuelle sag bekræfter. Den ydre voldgrav kendes fra Kildegade og matrikelstrukturen i området, hvor grænsen mellem by- og markjorde gik i 1800-tallet, sandsynliggjorde, at den også skulle findes på den aktuelle matrikel.

 

Voldgraven kan være etableret i middelalderen og har eksisteret til en gang i 1700- eller 1800-tallet. Mod nordvest - nuværende Farvergade - har der eksisteret karpedamme i 1700-tallet, så borgerskabet kunne forsynes med den attraktive fisk. Måske har den ydre voldgrav stået i forbindelse med karpedammene?

 

Vi har foreløbig intet kendskab til skriftlige kilder eller kortmateriale, der direkte omtaler eller gengiver en sådan grav og ligeledes kendes der ikke til spor efter en vold, som man typisk finder på indersiden af en ydre bygrav. I området mellem den middelalderlige voldgrav og den netop udgravede er der i tidligere udgravninger fundet vejlag og et hus fra 1300-tallet. Ved Mælketorvet syd for Rædersgade er der fundet et hus dateret til 1100-tallet. Meget tyder altså på, at dette nordvestlige område af byen – mellem de to voldgravsforløb – skal opfattes som en del af middelalderbyen i bred forstand.

 

At dømme ud fra det nu udgravede har voldgraven været 6-7 meter bred. I de nederste lag er der fundet et halvt kar af keramik, som dateres til slutningen af 1300-tallet, men 14C-dateringer af trækul fra udvalgte lag kan forhåbentlig svare på i hvilket århundrede voldgraven er etableret. 

Horsens i 1300-tallet. 1: Torvet. 2: Borgergade. 3-5: De nye gader, Søndergade, Nørregade og Kattesund. 6: Smedegade. 7: Slotsgade. 8: Den “indre” voldgrav fra 1300-tallet. 9: Den “ydre” voldgrav er udateret. 10: Vejforløb der afgrænsede kirkegården ved sognekirken Vor Frue. A-P: Voldgravsregistreringer