Skip Navigation

Sværd, skjoldbuler og sommerfugle

Arkæologen og naturvejlederen viser rundt i forhistorien og naturen ved Torsted og Østerhåb torsdag den 9. juni kl. 19.00.

I den vestlige del af Torsted har Museum Horsens de seneste år undersøgt store arealer i forbindelse med byggemodning af Østerhåb-kvarteret. Arkæolog Thomas Booker Nielsen vil fortælle om et udvalg af undersøgelserne, herunder nogle af resultaterne fra museets seneste udgravninger i forbindelse med anlæggelsen af industriområderne langs med Vestvejen.

Der er i området omkring Torsted undersøgt bebyggelse fra alle perioder af jernalderen, og der tegner sig et spændende billede af et meget intensivt beboet område. Gårdene og landsbyerne har været del af et stort og sammenhængende landsbymiljø i jernalderen, og udgravningerne giver ny viden om landsbyernes udvikling fra den ældste jernalder til vikingetid. Desuden fortæller både huse, genstande og gravfund om det levede liv fra fødsel til død i jernalderen. I området er fundet flere gravhøje og brandgrave med knogler og våben.
 
Som en del af turen vil naturvejleder Thorke Østergaard fortælle om dyre- og plantelivet i parcelhushaverne og grøftekanten samt den nye sommerfuglepark.
 
Arrangeret i samarbejde med Naturcenter Ulvedal.
 

  • Rundviser: Arkæolog Thomas Booker Nielsen, Museum Horsens og naturvejleder Thorke Østergaard, Naturcenter Ulvedal
  • Parkeringspladsen ved Østerhåb Kirke, Gravengårdsvej 10, 8700 Horsens
  • Pris: Gratis. Tilmelding til Museum Horsens på tlf. 7629 2350
  • Varighed: Ca. 2 timer

 

Foto: Søren E. Alwan, Horsens Folkeblad
Billedtekst: Arkæolog Thomas Booker Nielsen med ornamenteret  jernalderkar fundet ved Torsted.