Skip Navigation

Christian Lemmerz og Norbert Tadeusz i dialog på Horsens Kunstmuseum

Horsens Kunstmuseum præsenterer netop nu en dialogudstilling mellem billedhugger Christian Lemmerz og maler Norbert Tadeusz. Udstillingen er tilgængelig for publikum til og med søndag den 17. januar 2021.

I 2016 blev udstillingen MEAT, med værker af den tyske kunstner Norbert Tadeusz (1940-2011) og den tysk/danske kunstner Christian Lemmerz, forsøgt gennemført hos danske Faurschou Foundation i Beijing. Dog blev Norbert Tadeusz malerier bortcensureret af de kinesiske myndigheder ved indrejsen til Kina og det var således kun Christian Lemmerz værker, der blev vist på den planlagte udstilling i Kina. På væggene hvor Norbert Tadeusz værker skulle have hængt, hang tomme hvide lærreder i de mål som de originale malerier måler. Udstillingen var æstetisk smuk, men den ønskede dialog mellem de to kunstnere udeblev pga. af den kinesiske censur. Nu bringer Horsens Kunstmuseum de to kunstneres værker sammen i en kunstnerisk dialog på tværs af materialer, medier og generationer.

Lemmerz & Tadeusz i dialog:

Christian Lemmerz var sidst udstillingsaktuel på Horsens Kunstmuseum i 2013 i forbindelse med udstillingen ’Christian Lemmerz – Eine Gruppenausstellung’. I museets samling ses et stort fokus på Christian Lemmerz værker fra cirka 1985 og frem til den dag i dag, mens bekendtskabet til Norbert Tadeusz i forhold til Horsens Kunstmuseum er helt nyt.

De to kunstnere er familiært beslægtede Norbert Tadeusz er Christian Lemmerz afdøde svorger. Dog er det ikke udelukkende dette, der bringer de to i en kunstnerisk dialog, men derimod et fælles motivmæssigt udgangspunkt i kødet. Kød som materie, materiale og genstand for fortolkning. Dette opleves i makabre billeder og fortællinger om verden omkring os. For Norbert Tadeusz vedkommende opleves det gennem de oprindelige værker, der skulle have være vist i Beijing. Her ses værker som ‘Marcelleria’ fra 1970, ‘Pistoia. Ochse II’ fra1983, ‘Ulla in Pistoia’ fra 1986 og ‘O.T’ fra 1987, alle værker, der cirkulerer omkring den ophængte og udspændte krop. Malerierne er alle olie på lærred og er skabt i perioden 1970 - 1987 og går på udstillingen til at indgå i en dialog med Christian Lemmerz ny producerede værker. Det vil sige at Christian Lemmerz bidrag fra udstillingen i 2016 er blevet genfortolket. På udstillingen på Horsens Kunstmuseum er det ligeledes muligt at opleve fem nye marmorskulpturer, den over tre meter høje 3D skulptur Godot , samt VR-værket ’Locus Solus’ alle fra 2020.

Horsens Kunstmuseums intention med dialogen mellem de to kunstnere er at pege tilbage i tiden for at se på deres fælles inspirationer og samtidig pege på nutiden og fremtiden ved at lade Christian Lemmerz præsentere nye værker.

Etablering af syv bronze grave på museets facade

I forbindelse med udstillingen har Horsens Kunstmuseum etableret Christian Lemmerz syv store bronzerelieffer ’Grab I – II’ fra 2009 udenfor på facaden af museet. Reliefferne var at opleve på Statens Museum for Kunst tilbage i 2010 i forbindelse med Christian Lemmerz udstillingsprojekt ’Largo’, ligesom de var at opleve på Horsens Kunstmuseum i 2013 i forbindelse med udstillingen ’Christian Lemmerz – eine Gruppenausstellung’.

Døden som vores tids største tabu er et emne som Christian Lemmerz forholder sig til med en ekstrem seriøsitet, og det udmunder sig ikke kun i overført betydning i de syv bronzerelieffer, men kunstværkerne vejer bogstaveligt også tungt, hvor hvert af de syv bronzerelieffer vejer over 700 kg.

De syv store bronzerelieffer ligner afstøbninger af rådne kistebunde dybt nede under jorden, med afmærkninger af forskellige kranier og knogler. Mens antallet syv peger tilbage på de syv dage som Gud var om at skabe jorden.

 

De to kunstnere helt kort:

Christian Lemmerz, f. 1959, tysk-dansk billedkunstner; uddannet ved kunstakademiet i Carrara i Italien 1978-82 og på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København 1983-88.

Norbert Tadeusz, 1940 - 2011, tysk maler og grafiker; uddannet på kunstakademiet i Düsseldorf i 1961-66 og var professor ved Hochschule für Bildende Künste i Braunschweig fra 1991 og frem til sin død i 2011.

 

Udstillingen er gavmildt støttet af: Augustinus Fonden, Statens Kunstfond, Knud Højgårds Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Insero Horsens, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat, 15. Juni Fonden, Familien Hede Nielsens Fond og Beckett Fonden.

Udstillingen er at opleve indtil søndag den 17. januar 2021.

 

For yderligere information kontakt venligst: museumsinspektør Julie Horne Møller på mail: jhmo@horsens.dk eller 76292370 / 53382439.