Særfreden i Horsens

Den 1. maj 1945 blev Horsens uofficielt befriet, allerede fire dage før resten af landet.

Den uofficielle befrielse, der senere er blevet kendt som Særfreden opstod som følge af rygter og misforståelser. I løbet af den 1. maj opstod der således en højspændt situation, der kunne have udviklet sig til en potentielt dødelig situation. Det skete heldigvis ikke.

I løbet af foråret begyndte det efterhånden at stå klart rundt omkring i Europa, at krigen nærmede sig sin afslutning. Den lokale modstandsbevægelse havde i april måned indgået indledende forhandlinger med byens tyske garnison, der var ledet af major Wulff. Modstandsfolkene ville vide, om tyskerne havde i sinde at ’kæmpe til sidste patron’, eller om de kunne være interesserede i at indgå en mere fredelig aftale, så snart kapitulationen blev en realitet. Major Wulff var mest interesseret i det sidste.


Om morgenen den 1. maj indløb der rygter om den tyske kapitulation til Horsens fra København. Rygtet sagde, at besættelsesmagten havde overgivet sig, og at kendsgerningen ville blive officielt meldt ud over hele landet klokken 12. Rygtet sagde også, at tyskerne havde overgivet sig til lokale frihedskæmpere i flere danske byer, men ingen af rygterne kunne be- eller afkræftes. Horsensianerne besluttede sig for at tage sagen i egen hånd. Borgmester J. Chr. Juliussen drog sammen med en deputation direkte hen til major Wulff for at indgå en form for aftale. Wulff meddelte, at han ikke kendte noget til kapitulationen, men at han var villig til at trække sine styrker væk fra gaderne og lade det lokale politi og vagtværn overtage opretholdningen af ordenen. Efter forhandlingen drog deputationen tilbage til midtbyen, hvor der straks blev sendt besked til Horsens Folkeblad. På kort tid blev følgende besked trykt på løbesedler og delt ud til byens borgere:


Borgmesteren i Horsens meddeler:


Efter aftale med den tyske Kommandant trækkes de tyske Patruljer væk fra Gaderne.

Danske Myndigheder – Politi og Vagtværn – har forpligtet sig til at opretholde Ro og Orden.

Befolkningen opfordres til saa vidt muligt at holde sig hjemme – vise Ro og Disciplin og rette sig efter Politiets og Vagtværnets Ordre

Foranstaaende Udtalelser af Borgmesteren tiltrædes og anbefales af Danmarks Frihedsraads Lokalkomité for Horsens.


Der gik ikke lang tid, før et voksende menneskemylder strømmede ud med dannebrogsflag og hurraråb. De danske politibetjente, der siden 1944 var gået under jorden, trådte frem i uniformer og blev hyldet som helte. Den ventede bekræftelse på tyskernes kapitulation, der skulle have lydt landet over klokken 12, kom imidlertid aldrig. Da en Gestapo vogn ankom ved 17-tiden samme eftermiddag, blev det tydeligt, at den indgåede aftale mellem borgmesteren og majoren var bygget på misforståelser og forvirring. Festlighederne blev aflyst med det samme. Det vides ikke, om Gestapo ankom ved et tilfælde, eller om den uofficielle særfred var blevet stukket – men hvad forskel gjorde det egentlig? Kapitulationsrygtet var indtruffet for tidligt. Politiet forsvandt ud af syne igen, Horsens blev hensat til atter at være besat af den tyske værnemagt, og den tidlige befrielse endte med at blive antiklimatisk, for at sige det mildt.


Den endelige kapitulation indtraf den 4. maj om aftenen, da det officielle befrielsesbudskab blev læst op i radioen klokken 20.30. En stor folkemængde myldrede endnu engang ud på gaderne i Horsens midtby, og denne gang fortsatte festlighederne uden afbrydelse. Dannebrogsflag og hurraråb lød igen i gaderne – Danmark var frit!


Befrielsen fejres den 5. maj 1945 i Horsens

Befrielsen fejres den 5. maj 1945 i Horsens

 

Forløbet der ledte til særfreden i Horsens var hektisk, anspændt og egentlig kort. Der gik kun 14,5 timer fra de første rørelser og rygter om tyskernes kapitulation lød, til et endeligt udgangsforbud blev udstedt af GESTAPO samme dag.

Journalist Christian Rimestad har sammensat en kronologi over de vigtigste af dagens hændelser, der førte til og afsluttede særfreden. Den følgende kronologiske oversigt er baseret på Rimestads afsæt i udstedte plakater fra selve dagen den 1. maj 1945 og i senere avisinterviews med de involverede modstandsfolk, politifolk og borgmesteren.

Kl. 7:30: Jens Sørensen, byens militære leder og modstandsmand, får information om, at Tyskland vil kapitulere samme dag kl. 12. Derfor skynder han sig til Horsens, hvor han forsøger at få be- eller afkræftet rygterne, men det lykkes ikke. Til gengæld får han besked om, at tyskerne andre steder har overgivet sig til lokale modstandsfolk. Dette kan heller ikke be- eller afkræftes med sikkerhed. I mellemtiden får borgmester J. Chr. Juliussen informationer om, at der ikke er noget i vente, og han tager derfor på fisketur.


Kl. 9:30, cirka: Borgmesteren bliver pludseligt hentet på motorcykel fra sin fisketur ved Bygholm Sø for at deltage i et møde på Horsens politistation. Her har flere folk samlet sig, blandt andet lederen af de illegale politistyrker og flere medlemmer fra Frihedsrådets lokalkomité.


Kl. 10: En deputation drager fra politistationen, og det første møde med den tyske major Wulff finder sted. Wulff kender ikke til rygtet om kapitulation, men er udmærket klar over, at det ikke varer længe, før det er en realitet. Derfor aftales det, at Wulff trækker sine soldater væk fra gaderne, og overlader ansvaret for ro og orden til de danske myndigheder.


Kl. 12, cirka: De første sedler og plakater dukker op i byen med meddelelsen om, at det danske politi overtager sikringen af ro og orden, dog uden våben. De lokale politifolk sendes på gaden, og de tyske styrker bliver trukket tilbage til deres kaserner. Samtidig patruljerer bevæbnede modstandsfolk i skjul for at sikre politiets sikkerhed. Det varer ikke længe, før folk i Horsens samles til fejring på Søndergade i byens midte.

Kl. 17: GESTAPO ankommer i en vogn fra Århus. De arresterer straks fire politifolk. Gennem major Wulff pålægger GESTAPO borgmester J. Chr. Juliussen at trække politiet tilbage fra gaderne igen.

Kl. 17:30: Major Wulff indgår en ny aftale med politiet og modstandsmanden Jens Sørensen. Der skal indføres udgangsforbud fra kl. 22:00 til kl. 05:00 for at undgå potentielt farlige hændelser.

Kl. 18:00: De første sedler fra Frit Danmark kommer ud i gadebilledet med opfordring til, at borgerne forholder sig roligt og ikke begår uoverlagte handlinger den kommende tid.

Kl. 18:30: De officielle plakater med beskeden om udgangsforbuddet hænges op.

Kl. 22:00: Udgangsforbuddet træder i kraft og særfreden i Horsens er endeligt annulleret.

 

 

Tilbage til særudstillingen Besæt Befri