Skip Navigation

Oldtidens spor

Oldsager fra museets mange arkæologiske udgravninger fortæller 10.000 års forhistorie fra Horsens og omegn.

Mere end 2.500 flotte oldsager er samlet i udstillingen Oldtidens Spor og fortæller om 10.000 års historie på Horsens-egnen. De viser tilsammen udviklingen gennem hele vores forhistorie. 

Fra jægerstenalderen er det især fund fra Horsens fjord som udmærker sig, og fra bondestenalderen er det talrige fund fra jættestuer og gravhøje. Fra denne periode stammer også Nordeuropas ældste metal, fundet ved Årupgård.

Bronzealderen kan opleves gennem smykker, våben og andre gravfund. I jernalderafdelingen skal især fremhæves de rige fund fra Hedegård med mange romerske importvarer og smykker i guld.

Fra samme lokalitet stammer også en ringbrynje samt en sjælden romersk legionærdolk - den eneste fundet nord for det romerske rige.