Skip Navigation

Tyrstinggård

Ved udskiftningen blev landsbyen Tyrstings gårde nedlagt. I stedet opførtes Tyrstinggård, som forpagtergård under Mattrup.

Tyrsting landsby bestod i 1688 af 12 gårde og en enligt liggende kirke nord for. Landsbyens bønder var fæstere under Mattrup hovedgård, der ligger i samme sogn lige syd for Tyrsting.

Ved udskiftningen blev landsbyen ”slagtet” og alle gårdene nedlagt, dog ikke kirken. I stedet opførtes Tyrstinggård, som forpagtergård under Mattrup.

I den vestlige udkant af ejerlavet var der planlagt omtrent 50 små husmandsbrug, der skulle arbejde på godset, men parcelleringen blev tilsyneladende aldrig realiseret.

Bygningen

Den ældre trefløjede hovedbygning brændte i 1923. Den nuværende bygning er et anseligt, hvidpudset villaagtigt hus over høj kælder i en etage med to karnapagtige fremspring ført op i to etager.

En kæmpe svinestald er opført omkring 1990. Langs den slyngede vej mod nord til kirken ligger en skole med gymnastiksal, som virkede fra ca. 1930-1970. Proprietærgårdens landskab er åbent, kun brudt af veje der stråler ud fra gårdanlægget og diger i udkanten af jorderne.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, veje, diger, hegn og slørende beplantning, herunder skovrejsning. 

Tilbage til oversigten

Velkommen til Museum Horsens

Kontakt

Arkæologi

Fussingsvej 8
8700 Horsens

Telefon: 30 56 40 37
horsensmuseum@horsens.dk