Skip Navigation

Testrup enestegård

Nordøst for Kattrup landsby ligger enestegården Testrup. Gården kendes fra 1511 og var i 1688 ansat til knap 8 tønder hartkorn.

Testrup var omkring 1700 en selvejergård og lå som en enklave i den kongelige vildtbane. Ejendomsgrænserne blev derfor afmærket med ”kontra- vildtbanesten”, der tilkendegav, at det kongelige jagtrevir ikke omfattede Testrups jorder. 

Af disse er 16 bevaret og fredet, hovedparten i Testrup Skov.

Ejendommen omgives af diger, navnlig sognedigerne mod Grumstrup sogn er velbevarede. Fra gården løber en forfalden allé mod syd.

Hovedbygningen er et tre-fløjet hvidkalket anlæg, sandsynligvis fra midten af 1700-årene, men ombygget. Avlsgården i kampesten ligger centreret over for hovedbygningen. Til gården hører også en fin park, der grænser op til et lille skovområde. 

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, veje, diger, hegn og omgivelser.

Tilbage til oversigten

Velkommen til Museum Horsens

Kontakt

Arkæologi

Fussingsvej 8
8700 Horsens

Telefon: 30 56 40 37
horsensmuseum@horsens.dk