Skip Navigation

Stenalderbopladser fra Voervadsbro til Øghave

Koncentration af stenalderbopladser langs Gudenåen.

 

Området er kulturarvsareal og indeholder foruden syv stenalderbopladser, også to fredede gravhøje og et vadested nord for Elleskifte. Der er gjort en del enkelt- og løsfund.

Sårbarhed

Bopladserne er sårbare overfor terrænændringer og dybdepløjning.

Tilbage til oversigten

Velkommen til Museum Horsens

Kontakt

Arkæologi

Fussingsvej 8
8700 Horsens

Telefon: 30 56 40 37
horsensmuseum@horsens.dk