Skip Navigation

Lundumskov landsby

Lundumskov er en rydningslandsby, som tydeligvis er udskilt fra adelbyen Lundums ejerlav.

 

Lundumskov nævnes første gang 1349 og bestod i 1688 af seks gårde. Ved udskiftningen 1783 blev et par gårde udflyttet, men bygaden bærer stadig præg af vejlandsby, hvor gårdene ligger og putter sig lidt syd for vejen i det kuperede bakkeland med dybe slugter ned mod Hansted Ådal.

Foruden gårdene var her tidligere en smedje og en skole, opført i 1854 og ombygget i 1917. Desuden en ny forskole, opført i 1912 ved arkitekt Larsen, Aarhus. Det er en karakteristisk skolebygning med skolestue i gavlen, og lærerbolig i den anden ende.

I 1964 blev børnene overflyttet til Lundum-Hansted centralskole i Egebjerg.

Lundumskov har også et forsamlingshus, opført i 1889 og udvidet i 1961.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger, hegn og omgivelser.

Tilbage til oversigten