Skip Navigation

Horsens Statsfængsel

Horsens tugthus blev opført uden for købstaden fra 1847 til 1853. Det er et monumentalt offentligt byggeri og var i samtiden et fremadskuende anlæg præget af nye tanker om behandling af indsatte.

 

Horsens Statsfængsel består af et sammenbygget fire-fløjet fængselsanlæg med tilhørende portbygning, hjørnepavillioner, tidligere hospitalsbygning, gymnastikbygning, kedelhus samt den oprindelige del af den omgivende mur.

Desuden to funktionærbygninger, et lysthus i parken foran fængslet og en mindre portbygning.

Med tiden er der foretaget ændringer af bygningskompleksets indre. Udadtil er der foruden adskillige tilbygninger foretaget opmuringer af dør- og vindueshuller i det gamle afsnit. En lille del er indrettet til fængselsmuseum.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur og omgivelser.

Tilbage til oversigten