Skip Navigation

Haldrup stationsby

Haldrup ligger en kilometer indenlands på den nordlige side af Horsens Fjord.

 

I 1688 var det en stor landsby med 20 gårde og 4 huse beliggende omkring en lang slynget bygade med en trekantet fortelignende bymidte.

Efter udskiftningen i 1782 blev nogle gårde udflyttet, men landsbyen bevarede sit sluttede præg. Som hovedby i Vær sogn var det her, udviklingen var størst.

I 1874 husede byen også smedje, jordemoderhus og skole. Ved byens vestlige entre ligger resterne af en vandmølle, som i midten af 1800-tallet blev suppleret med en vindmølle på bakken, begge er nedlagt.

Forsamlingshuset kom til i 1887, nybygget i 1934.

Stationsbyen 

Haldrup station på Horsens-Odderbanen blev anlagt i 1904 i byens østlige udkant. Linjen blev nedlagt i 1967, men fra Haldrup til Horsens kan man nu cykle på det gamle jernbanetrace. Stationen fungerede også som postkontor, og ved siden af åbnede en telefoncentral.

Haldrup Brugsforening anlagdes i bymidten i 1909 og lukkede omkring 1980. I efterkrigsårene førtes hovedvejen udenom byen.

Haldrup har bevaret en charmerende blanding af ældre gårdbyggeri og andelstidens huse, der fortæller om udviklingen af et mindre landsbysamfund de seneste 200 år.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, bygader og omgivelser.

Tilbage til oversigten