Skip Navigation

Gravhøje og stenalderbopladser nord for Urup

I området nord for Urup Bæk mellem Sattrup og Østbrik findes mange kulturspor fra oldtiden.

 

Kulturmiljøet indeholder en stor koncentration af tre fredede og 38 overpløjede gravhøje samt tre stenalderbopladser. Den nedlagte jernbane mellem Horsens og Bryrup (nu cykelsti) gennemløber området, der endvidere er præget af grusgravning.

Sårbarhed

Gravhøje med omgivelser og bopladser er sårbare overfor terrænændringer og dybdepløjning. Gravhøjene er endvidere sårbare over for slørende beplantning.

Tilbage til oversigten