Skip Navigation

Gravhøje ved Rytterhave

I området nordøst for Yding findes en koncentration af syv fredede og ni overpløjede gravhøje.

 

Gravhøjene findes i terrænet som skråninger op mod Yding Skov. Navnet Rytterhave indikerer, at markerne har været anvendt til græsning af rytteriets heste, da det indgik i Skanderborg Rytterdistrikt.

Sårbarhed

Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer og slørende beplantning. 

Tilbage til oversigten