Skip Navigation

Gravhøje ved Petersminde

Kulturmiljøet består af otte store, fredede gravhøje og ni overpløjede gravhøje. Den højeste ligger i 89 meters højde.

 

Gravhøjene ligger på et højdedrag i den sydvestlige udkant af Yding, omkring den udflyttede gård Petersminde.

Sårbarhed

Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning samt slørende beplantning.

Tilbage til oversigten