Skip Navigation

Gravhøje mellem Løvet Skov og Nimdrup Bæk

Kulturmiljøet indeholder fire fredede og otte overpløjede, markante gravhøje.

 

To mindre koncentrationer af gravhøje på hver sin bakkekam, som adskilles af en lille sænkning, en forgrening på Nimdrup Bæk.

 

Sårbarhed

Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning og slørende beplantning.

Tilbage til oversigten