Skip Navigation

Gravhøje ved Højgård i Løvet

Kulturmiljøet består af tre fredede og fire overpløjede, markante gravhøje.

 

Koncentration af gravhøje i højtliggende område ved Højgård i Løvet. Højene benævnes Femhøje og Grønhøj.

Sårbarhed

Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning og slørende beplantning.

Tilbage til oversigten