Skip Navigation

Gedved landsby

Den lille landsby fik vokseværk, da højskolen blev grundlagt i udkanten af byen.

 

Gedved var før højskolen og siden seminariets byggeri en mindre landsby med 8-9 gårde placeret langs bygaden, nuværende Vestervej, sammen med nogle gadehuse og husmandssteder.

Landsbyens forte eller grønning er stadig bevaret, og flere af landsbyens små grusveje, der har ført ind mellem gårdene og husmandsstederne ses endnu at følge stjerneudskiftningens skel.

Den gamle landsbystruktur bevaret 

Landsbyen, der blev udskiftet i 1777, blev ikke nævneværdigt udflyttet, og den gamle landsbystruktur med større gårde og mindre gadehuse ses endnu langs Vestervej, Martinsvej og Bryggervej.

Fra landsbyens yngre dage er bevaret frysehuset fra 1950’erne samt Bagergården, et Bedre Byggeskik byggeri ved hovedlandevejen.

På Bryggervej ligger stadig Bryggergården og vidner om det hvidtølsbryggeri, der i 1868 blev anlagt her af gårdmand Peter Herskind.

Bryggeriet blev nedlagt i 1923. Af landsbyens købmandsgård er stadig bevaret magasinbygningen i bindingsværk (Vestervej).

Sårbarhed

Den gamle landsbykerne er meget sårbar overfor nedrivninger af gårde med henblik på udparcellering af tofterne til parcelhusbyggeri, og det anbefales derfor, at der i den nuværende landsbykerne ikke foretages større parcelhusbyggerier.  

Tilbage til oversigten