Skip Navigation

Metaldetektor og danefæ

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du gør fund

Danefæ er et gammelt dansk ord for herreløst gods. Det nævnes første gang i Christian den Femtes Danske Lov fra 1683. Men allerede Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241 siger, at herreløst gods tilhører kongen, og i mere end 750 år har det i Danmark været lov, at nedgravede skatte og andre fund af guld og sølv tilhører staten. 

Fund af guld eller sølv er altid danefæ, men genstande af mindre værdifuldt materiale kan alt efter type eller fundforhold være så betydningsfulde, at de også er danefæ.

Hvad gør du, hvis du gør et fund?

Gør du et fund, så besøg Nationalmuseets hjemmeside, hvor danefæ-kataloget vil guide dig gennem, hvad der er danefæ, og hvad der ikke er. 

Har du fundet noget, der kan være danefæ, er det vigtigt, at du omhyggeligt registrerer fundsted og koordinater. Kontakt derefter Museum Horsens, hvis du har gjort et fund, der kan være danefæ. Er der tale om større fund som eksempelvis et skattefund, skal museet altid tilkaldes.

Det er også vigtigt, at du ikke selv renser fundet, da det kan beskadige overfladen eller ødelægge rester af eksempelvis tekstil.

På museet vil du blive spurgt om, hvor og hvordan genstanden er fundet. Genstande, der vurderes at være danefæ, indsendes til Nationalmuseet, der foretager den endelige afgørelse og også beslutter størrelsen på danefægodtgørelsen. 

Anvender du metaldetektor, gælder de samme regler om danefæ.

Metaldetektorer 

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside findes en kort vejledning i, hvordan du skal og bør forholde dig som detektorfører.  

Horsens Museums arkæologiske afdeling har tilknyttet en detektorgruppe. Henvendelse vedrørende gruppen, brug af metaldetektor eller spørgsmål vedrørende danefæ kan ske til museumsinspektør Lars Pagh på 30 56 41 62 eller muslp@horsens.dk.