Skip Navigation

Aggestrup landsby

I den sydlige udkant af Gangsted sogn lige nedenfor Elbæk ligger den lille torp-landsby Aggestrup.

Aggestrup afgrænses naturligt af Søvind Bæk mod vest. Mod sydøst i sogneskellet står en vildtbanesten. 

Skellet markerer samtidig den gamle herreds- og amtsgrænse mellem Voer Herred, Skanderborg Amt og Hads Herred, Århus Amt.

Byen nævnes første gang 1448 og bestod i 1688 af fire gårde. Ved udskiftningen i 1791 var der på grund af de få gårde ikke behov for udflytning, og gårdene ligger endnu på deres plads bortset fra gård nr. fire, der omkring år 1900 flyttede lige over på den anden side af landevejen.

Kun gård nr. et og fire måtte tildeles to lodder for at få lige del i ressourcerne – en næsten ideel udskiftning.

Ejendomsskellene er bevaret i form af diger, grøfter og levende hegn. Hver gård fik et lille stykke bondeskov, hvoraf de fleste stykker er bevaret, selvom det ikke er fredskov. Gårdene er opført i røde mursten. Granitkvadre i fundament eller vægge er et gennemgående materiale i mange af avlsbygningerne. Landsbystrukturen er særdeles velbevaret. 

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger, hegn og omgivelser. 

Tilbage til oversigten