Skip Navigation

Undervisningstilbud

Museum Horsens udbyder en række undervisningstilbud for indskoling, mellemtrin, udskoling og gymnasium.

Har du brug for mere information eller brug for hjælp til at tilrettelægge jeres besøg, er du velkommen til at kontakte de forskellige afdelinger:

Horsens Museum

Horsens Museum udbyder en række undervisningsforløb, som er tværfaglige og udarbejdet som æstetiske læreprocesser. De bygger på et konstruktivistisk og dialogbaseret læringssyn, der skaber rum for flerstemmighed og deltagelse hos eleverne.

Alle forløb tager udgangspunkt i flere af de udvalgte fags kompetenceområder og Fælles Mål.

Klik her for at se Horsens Museums undervisningsforløb. 

Kontakt museet på horsensmuseum@horsens.dk, hvis du har spørgsmål til undervisningsforløbene.